Vandaag liet de DSM-V, hét boek waarin alle psychische aandoeningen en stoornissen worden omschreven, in een persbericht aan ons weten dat de richtlijnen in Nederland worden aangescherpt. De afgelopen jaren is het boek veelvuldig in het nieuws geweest omdat ongeveer 45% van de samenleving ‘gek’ zou zijn. Dit blijkt vanaf de speciale uitgave voor ons land niet meer zo te zijn.

De DSM-V-NL, die eind 2016 uit zal komen, zal er volgens de woordvoerder van de DSM, Karel Janssen, voor zorgen dat er minder mensen een stempel krijgen. “Door het groeiend aantal stoornissen is niemand meer ‘normaal’”, zo geeft Janssen aan. “Het slikken van medicatie en onnodig behandelen neemt alleen maar toe. Bijna de helft van de Nederlanders heeft tegenwoordig een stoornis of aandoening. Hier moest iets aan veranderen, voordat heel Nederland voor gek wordt verklaard.” Uit het persbericht blijkt dat na uitbrengen van de speciale Nederlandse versie van het bekende boek nog zo’n 10% van de Nederlanders een psychische aandoening zal hebben.

Zorgverzekaar Interpolis reageert enthousiast op de berichtgeving; “We merken steeds vaker dat men, omwille van het kunnen verzekeren van de behandeling, een etiketje opgeplakt krijgt. Een generieke angststoornis hier, een bipolaire depressie daar. Terwijl veel van deze mensen slechts milde klachten hebben. De druk op onze psychische zorgpot neemt daarmee gigantisch toe. Door strengere richtlijnen kunnen wij ons weer richten op de mensen die het echt nodig hebben.” 

Het is natuurlijk nog maar de vraag of het zal helpen dat minder mensen een stickertje met een psychische aandoening opgeplakt krijgen. Naar mijn mening zal het aantal ‘gekken’ in Nederland wel dalen door deze aanpassing door te kijken naar de theorie van Self Fulfilling Prophecy. Dit houdt in dat je je gedrag aanpast aan de voorspellingen die over je gemaakt worden. Wanneer je dus gediagnostiseerd wordt met een stoornis uit de DSM-V, is dit een voorspelling waar je naar gaat leven. Bij minder diagnoses zal er dus ook minder ‘gek’ gedrag vertoond worden.

Wat denken jullie?

Dit artikel is natuurlijk onzin. Je kunt het al zien aan de datum: 1 april!

Maar toch geeft dit onderwerp stof tot nadenken, lees het snel in dit artikel!  

Geschreven door Renske van der Linden

Renske is vorig jaar afgestudeerd als Economisch Psychologe. Na haar afstuderen heeft ze een reis door Azië gemaakt. Nu is ze aan het werk als Consultant in de energiebranche. Ze schrijft graag over psychologische verklaringen van dagelijkse gebeurtenissen.

1 comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *