Jiska Duurkoop las het boek E-coaching, direct aan de slag met het nieuwe coachen geschreven door Anne Ribbers & Alexander Waringa. Ze dook in de flexibele vorm van coaching. Deze digitale manier sluit aan op ons leven anno nu. Of deze vorm van coaching aansluit bij onze huidige maatschappij en wat ze van het boek vindt lees je in haar recensie.

Waar begon zijn passie voor online begeleiding? En wat kan slimme technologie voor zorgverleners betekenen? Je leest het in haar volgende blog: een interview met Alexander Waringa!

Coach ik heb hulp nodig. Nu.
De berichtjes komen in een rap tempo binnen op mijn werktelefoon.

Vanaf een parkeerterrein in een Haagse buitenwijk, inventariseer wat er speelt. Cliënt heeft acuut stress, op school. De geleerde ontspanningsmethoden ontschieten haar, zo vat zij kernachtig samen per sms. Binnen een paar klikken heb ik het dossier van cliënt open en raadpleeg ik de meest laagdrempelige relaxatietechnieken zoals bij ons laatste face-to-face (F2F) gesprek uitgewerkt. In een mum van tijd ontvangt de cliënt via begeleiding op afstand een aantal passende tips, die zij meteen in haar relevante omgeving kan toepassen.

Bedankt coach, het werkt, ik voel mij weer rustig. Haar hulpvraag en succeservaring verdienen een compliment, welke ik afsluit met duim omhoog. Er volgt er een breed lachende emoticon. Tot volgende week coach! Mooi eigenlijk, denk ik terwijl ik de auto uit stap. Ondersteunen waar en wanneer het telt op een manier die bij de cliënt past. Het summum van flexwerken en belichaming van maatwerk. De toekomst van het coachen is nu. Zo dachten ook Anne Ribbers en Alexander Waringa, zij schreven er het boek E-coaching over en leren hoe je direct aan de slag kan gaan met het nieuwe coachen. PSYblog Jiska recenseert en leert!

Wat?

E-coachen is een mooi compleet standaardwerk over een nieuwe flexibele vorm van coaching, namelijk die via de elektronische weg. Denk aan één op één begeleiding op afstand via telefoon, video, chat en e-mail. De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razend snel op, er vindt een heuse sociale revolutie op het internet plaats, flexwerken lijkt de nieuwe norm te worden en dienstverlening breidt uit in de wereld van de bits en bites. Kortom, ons leven speelt zich steeds meer online af.

Deel 1: relevante theorie

Zo ook het vlak van zorg- en hulpverlening. Opvallend genoeg is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een elektronische vorm van coachen (e-coaching). Met als gevolg, een vrij lege boekenplank. Anne Ribbers en Alexander Waringa spelen in op deze informatiebehoefte en schrijven een boek waarin zij theorie en toepassing op een toegankelijke manier verenigen. E-coachen belooft een introductie in de wereld van online begeleiding en het slagvaardig maken van lezer. Het naslagwerk bestaat uit 11 hoofstukken en 3 delen. In deel 1 trappen Ribbers & Waringa af met wat de lezer moet weten aan relevante theorie. E-communicatie, e-learning, e-hulpverlening, e-coaching en e-therapie. Definities, voor- en nadelen, dwarsverbanden, modellen voor gedragsverandering en taalanalyse: het passeert allemaal de revue. De informatiedichtheid is hoog. Echter, het gebruik van klare taal, een logische opbouw en duidelijke samenvattingen, voorkomen dat je door de digibomen het bos niet meer ziet.

Deel 2: praktijkervaringen

Deel 2 van E-coachen staat in het teken van het slagvaardig maken van de coach. Verwacht een greep uit interessante praktijkervaringen van e-coaches. De wijze waarop coachende professionals betekenis geven aan hun veranderende rol en online werk, is bijzonder informatief.  Binnen deel 2 is er ook aandacht voor de benodigde competenties, ontvangt de beginnend e-coach concrete tips, werken de auteurs relevante coach/communicatiemodellen uit, leer je over de technische kant van e-coaching en raak je bekend met de vormgeving van een e-coachingtraject. Kortom: alles wat je nodig hebt om van weten naar doen te komen.

Deel 3: uitgewerkt coachingtraject

Deel 3 bevat een volledig uitgewerkt coachingtraject. Deel 1 en 2 komen hier tot leven. Het summum van learning by example!

E-coaching heeft daarbij mooie extra’s. Geheel in lijn met kernboodschap, bieden Ribbers en Waringa een gratis e-book (epub) aan bij hun hard copy versie. Zodat het boek overal – flexibel en digitaal- te raadplegen is. Ook kun je als lezer gebruikmaken van een gratis coachlicentie (3 maanden) voor de online werkomgeving Pluform.com. Om de deskundigheidsbevordering van coaches een extra praktische impuls te geven, bieden de auteurs tevens een korting aan op training. E-coaching maakt duidelijk werk van slagkracht.

Voor wie?

E-coaching is, in der lijn der verwachting, bedoeld voor coachende professionals (in opleiding). Hieronder scharen Ribbers & Waringa ook mentoren, docenten, HR-professionals, loopbaanadviseurs en anders begeleidingsdeskundigen die aan de slag willen met het nieuwe coachen. Voorkennis is niet nodig, coaching ambities wel.

Waarom lezen? APK voor (e-)coaches!

E-coaching doet wat het belooft.
Ribbers & Waringa voeren een overtuigend theoretisch betoog met pragmatisch randje. Knap hoe zij een tal van relevante psychologische theorieën en modellen, denk bijvoorbeeld aan de sociale activeringstheorie, het filter-inmodel, sociale anonimiteit en het ABC-model (Accelerated Behavioral Changemodel), telkens concreet en in logische samenhang weten te beschrijven. De auteurs nemen de lezer aan de hand en navigeren hen vakkundig langs concrete mogelijkheden e-coaching. Vooral coaching middels het veelgebruikte medium mail krijgt hierbij veel aandacht. Want bij efficiënt en duurzaam effectief mailen over een coachvraag, komt meer kijken dan je denkt!  Lezen maakt extra bewust van de invloed van taal in online dialoog en hoe heilzaam schrijven kan zijn in het coachingsvak.

Conclusie

Het boek onderscheidt zich van het beschikbare, alhoewel smalle, e-coachcanon, daar het de gebruikelijke digi-buzzwords als “hulp per muisklik, overal toegankelijk, seamless” voorzien van een duidelijk verhaal over hoe het werkt. E-coaching vertelt wat de nieuwe vorm van begeleiding precies kan doen in termen van reguleren informatie overload, aanbrengen orde en structuur, reduceren complexiteit, het aanleren van copingvaardigheden en het omgaan met complexe immer dynamische omgeving etcetera. Het belicht de menselijke kant van begeleiden via slimme technologie! Het maakt bovendien bewust van hoe bijzonder gelaagd, dynamisch en betekenisvol het coachingsvak werkelijk is. Een jubelstemming in de bonus, dat roept niet elk educatief boek op! Meer weten over hoe je gedragsverandering bewerkstelligd en kwaliteit van leven verbeterd via de electronische weg? En behoefte aan een trefzekere APK, om je coachkennis- en vaardigheid te verankeren en ontwikkelen? Dan mag E-coaching niet ontbreken in jouw toolkit. De toekomst van coaching is nu!

In deel twee interviewt Jiska auteur Alexander Waringa. Over hoe is zijn passie voor online begeleiding ontstaan en wat slimme technologie voor zorgverleners kan betekenen. 

Titelgegevens:
E-coaching. Direct aan de slag met het nieuwe coachen.
Anne Ribbers & Alexander Waringa
Boom uitgevers Amsterdam
4e druk
Beschikbaar in Engels
Bestel via: https://www.ecoachpro.nl/nl/over-ons/onze-werkwijze

Geschreven door Jiska Duurkoop

Jiska is afgestudeerd in de toegepaste psychologie en werkt als levensloopcoach in de autismezorg. Lezen en schrijven om nieuwe werelden te verkennen, deed Jiska al voordat zij haar veters kon strikken. Tot op heden heeft haar pen altijd haar verwondering gevolgd. Vandaag de dag gaat haar aandacht uit naar hoe kennis benut kan worden om de kwaliteit van (samen)leven te verbeteren. Dit bracht Jiska onder meer tot het onderzoeken van de spraakmakende diversiteittraining ‘Blue Eyes Brown Eyes’, beter bekend als ‘Het Grote Racisme Experiment’. Hierover schreef zij voor PsyblogNL een veelgelezen ervaringsverslag. Het jaar 2018 belooft voor Jiska ook een bijzonder jaar te worden ten aanzien van het schrijverschap: van haar hand verschijnt het debuut StraatPraat (www.straatpraat.eu), over de eigentijdse geheimtaal straattaal.

2 comments

  1. Fijn om te lezen @Coach Consultant!
   Bedankt voor de reactie.
   Komende week verschijnt er een interview met één van de auteurs en komende maand recenseer ik het nieuwe E-Healthboek.
   Houd PSYblog in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *