Iedereen weet dat roken en vet eten slecht zijn voor de gezondheid. Maar er zijn veel meer factoren die effect hebben op de gezondheid. Sommigen daarvan lijken logisch, sommigen zijn wat minder voor de hand liggend.

Huis kopen of huren?

Onderzoek uitgevoerd in Engeland heeft een effect gevonden van kopen of huren op gezondheid. Vroegtijdig overlijden ligt 25% hoger bij huurders dan kopers1. Ook rapporteren huurders een hoger percentage van lange termijn ziektes dan kopers. Verder is aangetoond dat mannelijke huurders anderhalf keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van hartproblemen2. Bij vrouwen was dat zelfs meer dan twee keer zoveel. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • Huurders ervaren o.a meer vochtige, slecht geventileerde, overbevolkte woonfaciliteiten
  • Huurders verdienen minder dan mensen die huren (verschil in sociale klasse?)

Vervolgonderzoek

Echter is er vervolg onderzoek gedaan waarbij gecontroleerd werd voor de kwaliteit van huisvesting, leeftijd, geslacht, inkomen en eigenwaarde. Door een statistische methode kunnen de onderzoekers isoleren wat nou puur het effect is van huren of kopen. Daarbij werd gevonden dat het wel degelijk uit maakt of je huurt of koopt3. Blijkbaar heeft het dus psychologisch effect of we een huis bezitten of huren. De onderzoekers denken dat dit komt door het verschil van controle dat je hebt op je leefomgeving. Aangetoond is dat mensen het erg belangrijk vinden om controle uit te kunnen oefenen op hun leefomgeving4. In een huurhuis mag je minder veranderen, dit zou dus goed een oorzaak kunnen zijn voor de slechtere gezondheid ten opzichte van kopers.

Bronvermelding:
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8528790
2http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/guidelinesdocuments/guidelines-score-ft.pdf
3http://jech.bmj.com/content/52/10/657.abstract
3http://www.scu.edu/cas/psychology/faculty/upload/Burger-Cooper-ME-1979.pdf

Geschreven door Joris Boerboom

Joris is een vierdejaarsstudent psychologie aan Tilburg University. Daarnaast is hij penningmeester van de studieondersteuningscommissie bij studievereniging Complex. Voorheen is hij actief geweest met medezeggenschap als lid van de opleidingscommissie en als eerste studentlid van het faculteitsbestuur. Hij is vooral geinteresseerd in economische en onderwijspsychologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *