Vroeger was alles beter’ en ‘de jeugd van tegenwoordig is onbeschoft‘. Wie kent deze uitspraken niet? Hoe staat het nou werkelijk met de jeugd van tegenwoordig? Zijn ze echt ontspoord? In dit artikel wat cijfers en feiten.

Geluk

Uit een grootschalig Nederlands onderzoek blijkt dat jongeren enorm gelukkig zijn, ze geven hun leven gemiddeld een 7,7! Nederlandse jongeren blijken zelfs de gelukkigste jongeren van de westerse wereld te zijn. De groepen die wat minder gelukkig zijn, zijn de meiden en allochtone jongeren.

Opvoeding

Het geluk van jongeren wordt deels bepaald door de opvoeding door de ouders. Jongeren blijken niet alleen respect te hebben voor hun ouders, maar gehoorzamen hen ook en zien hen als voorbeeld.

In procenten

Opvoedingsstijlen kun je op meerdere manieren indelen. Een populaire indeling is die van Diana Baumrind. Volgens dit model zijn er twee dimensies: de mate waarin kinderen het gevoel hebben dat ze op warmte, begrip en steun kunnen rekenen van hun ouders, en de mate waarin ouders eisen stellen aan kinderen.

Op basis hiervan zijn er 4 opvoedingsstijlen:

1. Autoritatief: ouders geven steun, maar stellen ook eisen.

2. Autoritair:  ouders geven weinig steun en stellen vooral veel eisen.

3. Permissief: ouders geven steun, maar stellen weinig eisen.

4. Onverschillig: ouders geven weinig steun en stellen weinig eisen.

De autoritatieve opvoedingsstijl is in Nederland de meeste gebruikte en uit onderzoek is gebleken dat dit ook de beste stijl is. Jongeren zijn het gelukkigst wanneer ouders een autoritatieve of permissieve opvoedingsstijl hanteren.

Het leven van een jongere

Vrienden zijn erg belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren daar de meeste tijd aan besteden; zonder vrienden ontwikkelen jongeren zelfs vaak psychische en sociale problemen. Hoe meer vrienden, hoe gelukkiger een jongere is. Daarnaast is school erg belangrijk: 54,4% maakt huiswerk, 67,4% haalt goede cijfers en slechts 15,8% spijbelt wel eens. Hier blijkt de opvoeding een rol te spelen: kinderen van ouders met een autoritatieve opvoedingsstijl doen het het best op school. Verder speelt religie bijna geen rol in het leven van een jongere: ruim 70% zegt dat religie niet belangrijk is. Ze zijn wel tolerant jegens religie. Ook doen jongeren veel aan sport: 62,1% sport meerdere keren per week.

‘Slecht’ gedrag

Hoe zit het dan met roken, drinken en seksualiteit? 21,4% van alle jongeren rookt, 7,6% van de 12-jarigen.  Tussen de 12 en 18 jaar worden jongeren seksueel actief. Op 18-jarige leeftijd heeft 60% van de jongeren seks gehad.

Over het algemeen vinden jongeren het niet acceptabel dat een jongen of meisje met verschillende partners zoent of seks heeft. 1,6% heeft wel eens seks tegen zijn/haar zin gehad en 1,4% had seks om iets gedaan te krijgen.

Jongeren beginnen gemiddeld wel erg vroeg met drinken: voor hun 13e hebben ze meestal al eens alcohol op. Tegen de leeftijd van 18 drinken bijna alle jongeren, zo’n 86,8%. Deze getallen zijn zorgelijk omdat aangetoond is dat de risico’s van hersenbeschadiging bij alcoholgebruik op jonge leeftijd aanzienlijk groter is dan op oudere leeftijd. Jongeren drinken vaak voor de gezelligheid, door alcohol voelen zij zich ook vrijer.

Conclusie

De jeugd in Nederland is dus erg gelukkig, ze hebben het thuis fijn, hebben veel vrienden en hebben plezier in school. Er is één groep jongeren waarmee het niet zo goed gaat en die problemen vertoont. In het algemeen is de jeugd van tegenwoordig niet ontspoord, integendeel: de jeugd deugt!

Geschreven door Saskia Peters

Saskia doet momenteel de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richting kinderen en jeugd. Ze loopt stage op een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen tussen de 4 en de 20 jaar oud. Daarnaast geeft ze huiswerkbegeleiding. Typische eigenschappen die haar omschrijven zijn nieuwsgierig, leergierig, vrolijk en een enorme levensgenieter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *