De Braverman test is een populaire persoonlijkheidstest om je hersendominantie en neurochemische aard te bepalen. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Dr. Eric Braverman, een Amerikaanse arts en de auteur van het boek “The Edge Effect”.

De Braverman test wordt vaak gebruikt door mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijkheidsverkenning en zelfreflectie. Het kan mensen helpen inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidskenmerken, gedragingen en voorkeuren. Het kan dienen als hulpmiddel voor zelfbewustwording en zelfontwikkeling. Aan de hand van de testresultaten kunnen mensen beter begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken, bepaalde gedragingen vertonen en bepaalde gevoelens hebben.

De Braverman test bestaat uit 315 meerkeuzevragen die deelnemers beoordelen op verschillende aspecten van hun persoonlijkheid, gedragingen en voorkeuren. De vragen hebben betrekking op zaken als energieniveau, concentratievermogen, sociale interacties, emotionele reacties, eetgewoonten en slaappatronen. Na het invullen van de vragenlijst worden de antwoorden geanalyseerd en krijgt de deelnemer een profiel van zijn of haar veronderstelde neurotransmitterdominantie. Het resultaat kan worden gepresenteerd als een profiel waarin de mate van dominantie van elk van de vier neurotransmitters wordt weergegeven.

De test is gebaseerd op het concept van hersendominantie, wat inhoudt dat in verschillende delen van de hersenen verschillende neurotransmitters domineren en dat de balans tussen deze neurotransmitters van invloed is op iemands persoonlijkheid en gedrag

Redenen om de Braverman test te doen

1. Persoonlijkheidsverkenning

Sommige mensen zijn geïnteresseerd in het verkennen van verschillende aspecten van hun persoonlijkheid en gedrag. Ze kunnen de Braverman test gebruiken om inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidskenmerken, leerstijlen of andere aspecten van zichzelf op basis van de beweringen van de test over hersendominantie en neurochemie.

2. Zelfreflectie

De Braverman test kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor zelfreflectie en introspectie. Het invullen van de vragenlijst kan helpen om na te denken over gedragingen, gewoonten, sterke en zwakke punten. En kan dus dienen als een startpunt voor zelfevaluatie en zelfbewustwording.

3. Interesse in neurowetenschap

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in neurowetenschap, kan de Braverman test aantrekkelijk zijn vanwege de beweringen over hersendominantie en neurochemie. Ze kunnen meer leren over de relatie tussen neurotransmitters en gedrag. Het is wel belangrijk om te beseffen dat de wetenschappelijke basis van de test beperkt is.

4. Entertainment

Voor sommige mensen kan het invullen van persoonlijkheidstests zoals de Braverman test gewoon leuk zijn en gezien worden als een vorm van entertainment of amusement. Het kan interessant zijn om de resultaten van de test te bekijken en te vergelijken met anderen. Ook hierbij is het goed te beseffen dat de resultaten niet wetenschappelijk of diagnostisch van aard zijn.

5. Complementaire en alternatieve geneeskunde

De Braverman test wordt ook gebruikt als hulp bij het bepalen van gepersonaliseerde behandelplannen op basis van iemands veronderstelde hersendominantie en neurochemische aard. Voorstanders van de Braverman test beweren dat het kan helpen bij het identificeren van voedings- en leefstijlaanpassingen die de hersenfunctie kunnen ondersteunen en het welzijn kunnen bevorderen.

Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Neurotransmitters

Dr. Braverman gelooft dat er vier dominante neurotransmitters zijn in de hersenen: serotonine, dopamine, acetylcholine en GABA. Hij gelooft ook dat de balans tussen deze neurotransmitters van invloed is op iemands persoonlijkheid en gedrag.

Serotonine

Serotonine is een neurotransmitter die wordt geassocieerd met stemming, emotie en slaap. Volgens Braverman kunnen mensen met een dominantie van serotonine de volgende kenmerken vertonen: emotionele stabiliteit, zorgzaamheid, intuïtief, en een voorkeur voor veiligheid en routine.

Dopamine

De neurotransmitter dopamine wordt geassocieerd met motivatie en beloning. Kenmerken die passen bij een dominantie van dopamine zijn volgens de Braverman test energie, competitiviteit, assertiviteit en een neiging om meer risico’s te nemen.

Acetylcholine

Geheugen, concentratie en aandacht worden geassocieerd met de neurotransmitter acetylcholine. Mensen met een dominantie van acetylcholine zouden volgens Braverman kunnen de volgende kenmerken hebben: analytisch denken, creativiteit, gevoeligheid en een voorkeur voor intellectuele uitdagingen.

GABA (gamma-aminoboterzuur)

GABA wordt geassocieerd met ontspanning, rust en kalmte. Geduld, diplomatie, empathie en een voorkeur van harmonie en stabiliteit zijn kenmerken van mensen met een dominantie van GABA.

Braverman test

Behandelaars die de Braverman test gebruiken voor hun cliënten maken vaak gebruik van uitgebreide Excel sheets om de uitslag te berekenen, aan de hand van de antwoorden op de 315 meerkeuze vragen. Er zijn ook commerciële Braverman testen die cliënten online kunnen invullen. Dit scheelt een hoop tijd. Sinds kort is er echter ook een gratis online Braverman test, die door iedereen vrij te gebruiken is. Deze gratis test wordt door HappyHealthy aangeboden en kan je hier vinden.

Het is erg belangrijk om op te merken dat de Braverman test geen wetenschappelijk erkende of gevalideerde test is voor de diagnose van medische of psychische aandoeningen. Het mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling.

*Dit artikel bevat sponsored content.

Geschreven door Redactie PsyBlog

Heb jij een interessant en passend onderwerp waar je over wil schrijven, stuur ons dan een mailtje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *