‘Een op de honderd kinderen is een psychopaat’, was de kop van een artikel op nu.nl. Ongeveer 1% van de kinderen zou psychopathische neigingen hebben, wat een aangeboren stoornis zou zijn. Het artikel vertelde dat er eerder gedacht werd aan slecht ouderschap, maar het blijkt genetisch bepaald te zijn. Dit kan betekenen dat opvoeding er niks mee te maken zou hebben en ouders hier niks aan kunnen doen. Gelukkig wordt later in het artikel aangehaald dat deze kinderen wel reageren op warm ouderschap. Wat dit betekent, blijft echter gissen. Het artikel deed me meteen denken aan het debat over ‘nature vs nurture‘, oftewel aanleg of opvoeding. Wat is de invloed hiervan op een stoornis of op gedrag?

Nature vs nurture

Wat houden deze twee aspecten eigenlijk in? Nature staat voor de genetische aanleg van een persoon, het genetisch materiaal watdoorgegeven wordt van ouders op kind. Het zijn de eigenschappen die je geërfd hebt. Deze zijn niet alleen lichamelijk, zoals dezelfde neus als je moeder hebben, maar hebben bijvoorbeeld ook betrekking op je persoonlijkheid. Nurture staat voor de omgeving van een persoon. Daarin speelt de opvoeding een grote rol, maar ook de school, de buurt en de sportclub.

Debat

Verschillende filosofen hadden verschillende ideeën over dit debat. Zo dacht John Locke dat alle kinderen geboren werden als een lege pagina, die tijdens hun leven beschreven zou worden. Hij was dus een aanhanger van de gedachte dat nurture alles bepalend is voor een kind. Deze stroming wordt empirisme genoemd. Immanuel Kant sprak dit juist tegen en geloofde dat het menselijk brein al dingen wist ‘van tevoren’. Deze stroming noem je nativisme. Alhoewel deze stromingen vroeger grote aanhangers en tegenhangers hadden, is dit tegenwoordig niet meer zo sterk. Wetenschappers ontdekken en zien in dat veel (psychologische) stoornissen, ziekten of aandoeningen bepaald worden door zowel nature als nurture. Alhoewel in het artikel op nu.nl sterk de nadruk wordt gelegd op nature, blijkt wel dat nurture (opvoeding) kan helpen. Ook uit dit artikel blijkt maar weer dat het niet simpel is om te bepalen waardoor bepaalde verschillen bij mensen optreden en dat er altijd meerdere mechanismen zijn die elkaar beïnvloeden.Verschillende benaderingen in de psychologie springen hierop in:

Bron: www.simplypsychology.org

Het nature vs nurture-debat is dus binnen de psychologie nog steeds gaande, alhoewel de meeste psychologen geloven dat er een wisselwerking bestaat tussen beide concepten.

Bron: http://www.nu.nl/gezondheid/2899127/een-honderd-kinderen-psychopaat.html

Wat vind jij?

Geschreven door Saskia Peters

Saskia doet momenteel de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richting kinderen en jeugd. Ze loopt stage op een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen tussen de 4 en de 20 jaar oud. Daarnaast geeft ze huiswerkbegeleiding. Typische eigenschappen die haar omschrijven zijn nieuwsgierig, leergierig, vrolijk en een enorme levensgenieter!

3 comments

  1. Ik ken iemand die door psychogen zo negatief wordt beoordeeld dat deze persoon nergens kan worden opgenomen of geholpen;) Dit maakt dat deze persoon geen behandeling krijgt en geen kans krijgt om zich te verbeteren. Gelukkig zijn er nu mensen die zich het lot van deze persoon hebben aangetrokken en in deze persoon geloven, waardoor een opname wel mogelijk is. Mijn vraag is nu, is het gebruikelijk dat psychologen en hulpverleners iemand van de regen in de drup helpen, of is dat uitzondering?

    1. Hoi psycho,

      Het is inderdaad te hopen dat dat de uitzondering is 😉 Zou het kunnen zijn dat de psycholoog diegene heeft doorverwezen, die misschien meer ervaring heeft op het gebied van het probleem? Dan zou het namelijk begrijpelijk zijn, want dan zou diegene betere hulp ontvangen. Gelukkig dat hij/zij nu in ieder geval wel geholpen wordt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *