Deze week wordt ‘Labyrinth Psychotica’ http://www.psychischegezondheid.nl/labyrinth_psychotica gelanceerd in samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid. Dit is ’s werelds eerste ‘do-it-yourself’ psychosesimulator. Deze psychosesimulator kan de verbeelding van hulpverleners en naasten van mensen met een psychose – maar ook andere geïnteresseerden – helpen om de realiteit van een psychose na te bootsen. Zo wordt geprobeerd meer begrip en inlevingsvermogen te creëren voor mensen met een psychose.

Wat is een psychose? 

Tijdens een psychose is iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord. Mensen die een psychose doormaken, maken een vreemde indruk op hun omgeving. Een psychose kan zich op veel manieren openbaren: iemand kan verward zijn, stemmen horen, het gevoel hebben te worden aangeraakt, denken te worden achtervolgd of overtuigd zijn in contact te staan met een hogere macht. Mensen in een psychose leven in hun eigen werkelijkheid.

Oorzaken van een psychose

Op de vraag wat de oorzaken zijn van een psychose kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Erfelijke factoren spelen een rol, maar ook stress en drugsgebruik. Een psychose kan te maken hebben met een psychische aandoening. De meest bekende psychische aandoening waarbij psychoses voorkomen is schizofrenie www.psychischegezondheid.nl/schizofrenie. Maar een psychose kan ook voorkomen bij mensen die een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) www.psychischegezondheid.nl/action/azitem/175/bipolaire_stoornis.html hebben, of na een ingrijpende, stressvolle gebeurtenis in iemands leven. Psychoses komen voor in alle culturen en in alle lagen van de bevolking. De psychose is van alle tijden; het is geen nieuwe aandoening of welvaartsprobleem.

Symptomen

 

Hallucinatie

Iemand die een psychose doormaakt heeft last van hallucinaties, wanen en/of ernstige verwardheid. Een psychose wordt vaak voorafgegaan door stress http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/26/stress,_overspannenheid,_burn-out.html en begint met ‘lichte’ verschijnselen, zoals concentratieproblemen, problemen met sociale contacten en schuw, angstig en/of achterdochtig gedrag. Het is belangrijk deze verschijnselen op tijd te herkennen. Want hoe sneller een psychose wordt behandeld, hoe groter de kans is op volledig herstel.

De diagnose psychose moet worden vastgesteld door een arts (dit is meestal een psychiater). Afhankelijk van de diagnose bepaalt de psychiater welke behandeling nodig is. Deze is in eerste instantie gericht op vermindering van de symptomen van de psychose.

Samenleven met iemand met een psychose 

Familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol bij het op tijd signaleren van een psychose. Hier http://www.psychischegezondheid.nl/psychose is meer informatie te vinden over psychose, evenals een checklist hoe u een naderende psychose kunt herkennen.

Samenleven met iemand met een psychose is soms makkelijk en soms moeilijk, maar het is altijd intens. Vooral mensen die een langdurige psychose of meerdere psychoses doormaken en in de tussenliggende perioden niet goed functioneren (vaak is er dan sprake van schizofrenie) kunnen een zware wissel trekken op het leven van hun naasten.

Schizofrenie 

Mensen die aan schizofrenie lijden en een relatie hebben maken hun psychoses niet alleen door. Hun partners kunnen ‘in de waan’ terechtkomen, waardoor zij te maken krijgen met agressie en extreme achterdocht van degene met schizofrenie. Ook als dit niet gebeurt is het heftig om degene van wie je houdt zo totaal te zien veranderen. Het is belangrijk voor partners van mensen met schizofrenie om goed voor zichzelf te zorgen, om grenzen aan te geven en op tijd hulp in te schakelen. Op de website van Fonds Psychische Gezondheid http://www.psychischegezondheid.nl/schizofrenie staat het ervaringsverhaal van Janna. Haar man heeft schizofrenie. Janna beschrijft het proces waarin ze er achter komt dat er iets aan de hand is met haar man, hoe de diagnose wordt gesteld en de manier waarop zij en haar gezin met zijn aandoening omgaan. Haar verhaal geeft een goed beeld van wat schizofrenie en de bijbehorende psychoses inhouden.

Steun

Wilt u meer weten over psychoses en hoe u ze kunt herkennen? Ga naar http://www.psychischegezondheid.nl/psychose en lees de tips.

Geschreven door MIND

Een goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. MIND (voorheen Fonds Psychische Gezondheid) streeft naar een samenleving waarin mensen niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch gezond zijn. Daarom wil MIND mensen uitzicht bieden op een beter leven door: - het bieden van actuele en betrouwbare informatie en advies - het financieren van onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden en zorgprojecten - het bevorderen van openheid en begrip https://wijzijnmind.nl/

1 comments

  1. Uw artikel is heel krachtig geformuleerd. Het toetst compleet met hoe ik hetzelf beleefde. Het is alsof er 100 steken door je hoofd gaan. ‘Een doorn in het oog’. Ik hield er hersenschade aan over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *