Vroeg in de ochtend gaat de telefoon. Een man aan de lijn, hij voelt zich angstig. De vrijwilliger aan de andere kant luistert en kalmeert. Na een minuut of tien wordt het gesprek afgerond. De man probeert weer te gaan slapen. Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek met dank aan ruim 900 vrijwilligers in het hele land die een luisterend oor bieden. Maar er is bezorgdheid bij de vrijwilligers. Steeds vaker geven mensen aan dat zij niet de hulp krijgen die ze nodig hebben vanwege GGZ-afdelingen die sluiten of lange wachtlijsten.

‘De psychiatrie op de schop’

Sensoor grijpt De Week van de Psychiatrie aan om aandacht te vragen voor deze zorgelijke ontwikkeling binnen de gesprekken bij de anonieme hulplijn. Ook wil Sensoor het signaal afgeven dat mensen tussen wal en schip terecht komen en dat door het ontbreken van de meest geëigende hulp het risico van verdere escalatie ontstaat. De Week van de Psychiatrie vindt plaats van 23 tot 29 maart met als thema: ’De psychiatrie op de schop’.

Een vrouw vertelt aan de vrijwilliger dat ze in crisis is maar pas over zes weken op intakegesprek kan bij de GGZ. Om deze tijd te overbruggen, belt ze regelmatig met Sensoor. Een andere vrouw belt over een familielid die de gaskraan dreigt open te zetten. Uren na een telefoontje met de GGZ is er nog steeds geen hulpverlener verschenen. De politie bellen wil ze niet, bang dat deze persoon in de cel terecht komt. Dit zijn twee van de vele voorbeelden waar vrijwilligers melding van maken.

Anoniem praten over psychische problemen20130910_112051

Mensen met psychiatrische problemen als schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornissen weten Sensoor al jaren te vinden. Ook mensen die willen praten over zelfdoding of zelfbeschadiging komen bij Sensoor terecht. De vrijwilligers van Sensoor luisteren, denken mee en zo nodig verwijzen zij naar een hulpinstelling. Daarmee is de anonieme hulplijn voor veel mensen een extra ondersteuning naast de psychische behandeling die ze al krijgen. Voor andere mensen draagt een regelmatig gesprek met Sensoor er aan bij dat ze geen behandeling nodig hebben. Sommigen zijn uitbehandeld bij de GGZ, Sensoor is voor hen een steun in de rug om de dag aan te kunnen en door te komen.

Sensoor

Sensoor, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft 26 vestigingen door het hele land. Sensoor is, met ruim 250.000 gesprekken per jaar, de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Ruim 900 vrijwilligers bieden 24/7 een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week ook per chat. De vrijwilligers worden goed opgeleid door beroepskrachten tot deskundige gesprekspartners. Eenzaamheid, relatieproblemen, financiële problemen en psychische problemen zijn het vaakst aanleiding tot een gesprek. Bellen kan dag en nacht naar: 0900-0767, e-mailen en chatten via www.sensoor.nl

Geschreven door Sensoor

Sensoor, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft 26 vestigingen door het hele land. Sensoor is, met ruim 250.000 gesprekken per jaar, de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Ruim 900 vrijwilligers bieden 24/7 een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de week ook per chat. De vrijwilligers worden goed opgeleid door beroepskrachten tot deskundige gesprekspartners. Eenzaamheid, relatieproblemen, financiële problemen en psychische problemen zijn het vaakst aanleiding tot een gesprek. Bellen kan dag en nacht naar: 0900-0767, e-mailen en chatten via www.sensoor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *