Als partners met relatieproblemen bij een contextueel therapeut komen voor relatiegesprekken, bestaat er een reële kans dat de therapeut werkt met Duplo-poppetjes volgens de methodiek ‘een taal erbij’. Wat dit inhoudt, leg ik je graag uit in dit blog. 

Een taal erbij’ is ontwikkeld door Marleen Diekmann (1947-2007). Marleen heeft onder andere gewerkt in oorlogsgebieden met mensen, die een andere taal spraken en die ook getraumatiseerd waren. In de loop der tijd heeft ze een methode met Duplo-poppetjes ontwikkeld, als ‘een taal erbij’ om elkaar toch te kunnen begrijpen. Deze methode is visueel en beeldend en is ook toepasbaar bij onder andere relatietherapie.

Contextuele systeemtherapie

‘Een taal erbij’ is een methodiek uit de contextuele systeemtherapie. Het woord ‘systeem’ in systeemtherapie verwijst naar de mensen met wie iemand leeft, zoals partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s, enzovoorts. Binnen systeemtherapie staan relaties en de eventuele problemen die daarbinnen spelen centraal.

Het woord ‘context’ verwijst naar de verbondenheid van de mens met zijn betekenisvolle relaties over verschillende generaties. Een belangrijk kenmerk van relaties is dat er een steeds bewegende balans is van geven en nemen. Deze balans gaat ook over de generaties heen. Soms maak je als kind goed wat je ouders niet gekregen hebben. Maar hoe staat het dan vervolgens met je eigen balans? Ieder mens heeft een eigen gevoel van rechtvaardigheid en wil de balans in evenwicht krijgen. Deze contextuele benadering, is gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi; Nagy.

Therapeut

Je kunt hulp inschakelen van een contextueel systeemtherapeut als er bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van (partner)relaties, familie en gezin. Contextuele systeemtherapie kan ook zinvol zijn als je een relatie bent verloren (rouw) en je moeite hebt om dit te verwerken en verder te gaan in het leven. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Toegevoegde waarde

Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de eigen werkelijkheid van de cliënt en zijn beleving en het gevoel over die relaties met de poppetjes concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden met de poppetjes erbij neergezet, omdat er altijd een verbinding bestaat tussen het nu en de geschiedenis. Vaak is het zo dat naast de huidige relatie met de partner, ook de relatie met je gezin van herkomst op tafel wordt gezet.

De meerwaarde van het werken met de Duplo-poppetjes is dat de cliënt dichtbij zijn gevoel komt en hij kan door de therapeut erkenning krijgen voor zijn lief en leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. Daarnaast is de ervaring dat cliënten door te werken met de poppetjes, ze zelf letterlijk zien hoe een opstelling is gemaakt en daardoor makkelijker inzicht kunnen krijgen in waar het probleem zit. Beelden zeggen immers meer dan woorden!

Het doel van de relatietherapie en het werken met Duplo is dat je op het moment dat je het overzicht en het inzicht hebt in je relatie, je verwachtingen, je loyaliteiten, je samen met de therapeut ook kunt nadenken of de gemaakte opstellingen in de loop van het proces ook veranderd kunnen worden.

Hoe kom je als partners uit de klem?

Tijdens het therapieproces kan de aandacht verplaatst worden van de relatie tussen de partners naar de individuele geschiedenis van de partners. Soms in aanwezigheid van beide partners, soms individueel. Dit ligt ook aan de mate van vertrouwen die er nog is tussen de partners.

Daarbij is het heel belangrijk om de genoemde loyaliteiten zichtbaar te maken. En dat kan dus heel goed met de Duplo-poppetjes! Als de loyaliteiten zichtbaar zijn, kan er gewerkt worden om er op een passende manier vorm aan te geven. Daarmee bedoel ik dat je rechtvaardig wordt ten opzichte van jezelf, je ouders, maar ook ten opzichte van je partner, die je eerder onbedoeld de rekening presenteerde.

Heb jij ervaring met contextuele systeemtherapie en het werken met Duplo? Zo ja, hoe is jouw ervaring daarmee? Ik ben heel benieuwd!

Geschreven door Nicole Schasfoort

Ik ben Nicole Schasfoort en ik werk als contextueel systeemtherapeut binnen een GGZ-instelling en in eigen praktijk voor onder andere relatietherapie in Eindhoven en omgeving. Contextuele systeemtherapie is bij uitstek geschikt om mensen met relatieproblemen te helpen. Ik werk zelf met duplo volgens de methode ‘een taal erbij’ en ik ben er zelf enthousiast over. Om die reden wil ik jou hiervan op de hoogte stellen middels dit artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *