‘Mijn sociale kring is erg klein’, ‘ik vind het spannend om nieuwe contacten aan te gaan’, ‘ik vind het moeilijk om een gesprek te starten’, ‘het is lang geleden dat ik onder veel mensen ben geweest’, ‘ik wil graag leuke dingen doen, maar ik weet nooit met wie’ en ‘ik wil graag nieuwe mensen leren kennen’ zijn veel voorkomende reacties van signalen die wij te horen krijgen van jongeren en jongvolwassenen. 

Het ontstaan van eenzaamheid kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door persoonlijke kenmerken van de jongere zelf. Bijvoorbeeld door gebrek aan zelfvertrouwen, verlegenheid of gebrek aan sociale/emotionele vaardigheden. Of bijvoorbeeld door een vorm van autisme of andere ontwikkelingsproblematiek. Het kan ook een oorzaak hebben die buiten de jongere ligt. Bijvoorbeeld minder contact met familie en directe naasten, een verhuizing, uitsluiting door negatieve beeldvorming. 

Een avondje uit met Avondje Uit
Sinds 2018 organiseert Avondje Uit vrijetijdsactiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen van ongeveer 16-36 jaar die zich eenzaam voelen en moeite hebben om uit dit sociaal isolement te komen. De ervaring is dat de meeste jongeren het wel willen, maar erg spannend vinden om nieuwe mensen te leren kennen. Dit kan komen doordat zij verhuisd zijn, maar ook omdat ze nooit aansluiting hebben kunnen vinden onder leeftijdsgenoten en dus het gevoel hebben er niet bij te horen. De corona crisis heeft er ook voor gezorgd dat steeds meer jongeren thuis kwamen te zitten en zich hierdoor eenzaam voelden. Dit merkten wij aanzienlijk binnen onze organisatie de afgelopen jaren. Volgens cijfers van de rijksoverheid is 1 op de 10 personen sterk eenzaam en heeft gemiddeld 33% er wel eens last van.

Hoe pak je echt dat isolement en eenzaamheid aan?
Bij Avondje Uit bieden we niet alleen gezellige vrijetijdsactiviteiten aan voor leeftijdsgenoten tussen de 16 en 36 jaar, maar hebben we ook aandacht en tijd voor bovenstaande oorzaken die de eenzaamheid kunnen veroorzaken. Vanaf het moment dat ze zich aanmelden, hebben wij één op één contact met de deelnemers. We gebruiken een methodische werkwijze.

We starten met een telefonische kennismaking. Tijdens de activiteiten ondersteunen en coachen we de jongeren in hun sociale vaardigheden. We moedigen contact maken aan en stimuleren hun zelfvertrouwen. Zo doen ze succeservaringen op. Zo kunnen ze hun sociale vaardigheden versterken en ontwikkelen. Door met regelmaat het gesprek aan te gaan met deelnemers maar ook door oefeningen aan te bieden tijdens activiteiten die de sociale ontwikkeling bevorderen versterken we op een duurzame manier de sociale zelfredzaamheid. 

Sociale vaardigheden methodisch versterken
Om nog meer uit de deelname van de jongere te halen, hebben we een extra traject binnen onze werkwijze. Met bepaalde belangrijke thema’s gaan we aan de slag. Zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden, samenwerken, initiatief nemen, invoelend vermogen en verantwoordelijkheid nemen komen aan bod. Samen met de deelnemer, en eventueel een betrokkene, kijken we welke thema’s we gaan ontwikkelen. We bekijken samen hoe we stapsgewijs bepaalde thema’s gaan ontwikkelen, welke manier het beste werkt en blijven hierop reflecteren met de deelnemer. 

Op groepsniveau, maar wel persoonsgericht
Naast de individuele aanpak werken we vooral op groepsniveau, zoals bijvoorbeeld oefeningen die sociale vaardigheden activeren en stimuleren. Daarnaast stemmen wij het aanbod van de activiteiten af op de behoefte van de jongeren. Wij benutten hierbij ook de talenten, de kennis en de ervaring van de jongeren zelf. Dit doen we door ideeën voor verschillende activiteiten op te halen bij de jongeren zelf, maar ook door ze te betrekken bij de organisatie ervan. Zo worden de jongeren gehoord, wat hun zelfvertrouwen bevorderd en leren ze meteen om zelf ook activiteiten te organiseren. Dit kunnen ze dan ook buiten onze activiteiten zelfstandig oppakken. Voordat ze zover zijn, wordt dit eerst binnen de organisatie opgepakt door projectgroepjes te vormen met een aantal deelnemers en iemand van de organisatie. Deze projectgroepjes organiseren een aantal activiteiten voor de andere jongeren en uiteraard voor zichzelf. 

Bij Avondje Uit staan de deelnemers centraal. Voor en door deelnemers is ons motto. Uiteindelijk  doen we het voor hen. Op deze manier voelen ze zich betrokken, gehoord en horen ze erbij. We dragen graag bij aan fijne succeservaring voor onze deelnemers!

Wil je meer weten over de aanpak van Avondje Uit? Ken je jongeren/ jongvolwassenen voor wie ons aanbod interessant kan zijn? Of wil je op een andere manier iets betekenen voor onze stichting?

Bronnen:
Preventie van vereenzaming onder jongeren: luister naar wat jongeren in beweging brengt. (2022). Movisie. Geraadpleegd op 21 juli 2022, van https://www.movisie.nl/artikel/preventie-vereenzaming-onder-jongeren-luister-naar-wat-jongeren-beweging-brengt
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021, 30 september). Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid: elk klein gebaar kan het verschil maken. Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 21 juli 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/30/vandaag-start-de-week-tegen-eenzaamheid-elk-klein-gebaar-kan-het-verschil-maken

 

 

Geschreven door Malou Vercammen

Malou is sinds 3 jaar werkzaam bij Avondje Uit als pedagoog. Eerst als ZZP'er en sinds dit jaar in loondienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *