PsyBlog.nl is een initiatief van Jerre Maas en is gelanceerd op 17 maart 2011 als opvolger van het oude persoonlijke weblog van Jerre. Op deze pagina vindt u achtergrond informatie over PsyBlog.nl.

Doelen

De doelen van PsyBlog.nl zijn drieledig;
1. Door middel van aansprekende en toegankelijke artikelen de brug te slaan tussen de maatschappij en de psychologische wetenschap;
2. Het informeren en inspireren van lezers over de volledige breedte van de psychologische wetenschap door middel van een toegankelijk weblog;
3. Studenten en experts een kans bieden om hun kennis en opinie te delen met de buitenwereld.

Lees meer over;
De historie van PsyBlog.
Het team achter PsyBlog.
De auteurs die voor PsyBlog schrijven.