De nieuwe Jeugdwet

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet behandeld. Weet je wat dit voor jou zou kunnen betekenen? In deze nieuwe wet gaat de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (Jeugd-GGZ) uit het gezondheidszorg basispakket en valt het niet meer onder de zorgverzekeringswet. Iedereen zou het belachelijk vinden hetzelfde te doen met de kindergeneeskunde. Het lijkt er op dat psychische en psychiatrische problemen bij jongeren niet beschouwd worden als medische problemen maar vooral als aanstellerij.

Jongeren verliezen hun recht

Het individuele recht op gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld Jeugd-GGZ of kindergeneeskunde) is vastgelegd in artikel 24 van het Internationale Verdrag ter Bescherming van de Rechten van het Kind. Na de invoer van de nieuwe Jeugdwet hebben jongeren geen recht meer op verzekerde geestelijke gezondheidszorg wanneer zij kampen met psychische problemen: het recht op Jeugd-GGZ zorg verdwijnt. De Jeugd-GGZ wordt uit de zorgverzekeringswet gehaald en overgeheveld naar de gemeentes. Gezondheidszorg wordt gemeentebeleid. Deze overheveling van de zorg voor psychische problemen wordt de ‘transitie’ genoemd en zij heeft verstrekkende gevolgen.

Discriminatie

Na de ‘transitie’ hebben gemeentes de plicht de jeugd-GGZ zorg te organiseren, maar kinderen en jongeren hebben er pas recht op als de gemeente een besluit daar over heeft genomen (een zgn. ‘verleningsbeslissing’).

Volwassenen met psychische problemen hebben dit recht op verzekerde geestelijke gezondheidszorg wel, en daarmee ontstaat discriminatie tussen minderjarigen en meerderjarigen met psychische problemen.

Jeugd-GGZ kan onder de nieuwe Jeugdwet niet worden afgedwongen. Jongeren moeten hopen dat hun behoefte aan hulp wordt erkend door hun gemeentes en zij worden afhankelijk van de gemeentelijke budgetten. De gemeenteambtenaar bepaalt in de nieuwe situatie of en welke hulp de jongere mag krijgen. Waar je woont kan dus van invloed zijn op je mogelijkheden om snel de juiste hulp bij psychische problemen te krijgen.

De voorgenomen maatregelen dreigen op korte en lange termijn dus nadelig te zullen zijn voor de kwaliteit van de diagnostiek en de (tijdige) behandeling van jongeren met een psychische aandoening.

Schermafbeelding 2013-05-21 om 08.40.51Kom in actie en teken de petitie

Over de invoer van de nieuwe Jeugdwet en over het feit dat jongeren het recht op Jeugd-GGZ verliezen is onder behandelaren (zoals psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen), jongeren en hun ouders en andere betrokkenen (huisartsen, kinderartsen, scholen en opleidingen) grote onrust ontstaan.

Mag jouw recht op zorg zomaar verdwijnen? Is dit wel goed tot je doorgedrongen? Ben je het hier niet mee eens? Maak het duidelijk, kom in actie en onderteken de petitie op www.petitiejeugdggz.nl. Word actief op Facebook (www.facebook.com/petitiejeugdggz) of twitter (twitter.com/petitiejeugdggz).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *