Misschien ken je dat wel: Je werkt al een tijdje voor dezelfde baas en vindt de financiële zekerheid prettig. Er is alleen een probleem; je hebt veel tijd over en wordt weinig uitgedaagd. Je kijkt bijvoorbeeld vaak op Facebook of shopt online. Tegelijkertijd wil je dat anderen jou zien als een goede werknemer, daarom doe je alsof je hard werkt. Je raakt jouw motivatie en interesse kwijt, omdat je jouw kwaliteiten niet volledig benut. Je houdt daardoor werk af en gaat je steeds meer vervelen. Je voelt je aan het eind van de dag moe, terwijl je niet veel hebt gedaan. Zo ontwikkelt een bore-out zich. Over een bore-out is niet veel bekend. In dit artikel besteed ik hier aandacht aan om meer bekendheid te creëren, zodat mensen op de juiste manier geholpen worden.

Wat houdt een bore-out in?

Bore-out betekent dat je uitverveeld bent. Het houdt in dat je helemaal klaar bent met de verveling. Het is onverdraaglijk geworden. Een bore-out heeft drie belangrijke kenmerken. Deze hebben alle drie met elkaar te maken. Het eerste kenmerk is verveling; de werknemer weet zich geen raad meer. De verveling duurt langere tijd en is niet makkelijk te verklaren, omdat er geen concrete gebeurtenis aan vooraf ging. Het tweede kenmerk is onderbelasting; de werknemer krijgt te weinig uitdaging. Het derde kenmerk is dat de werknemer weinig tot geen interesse heeft in het werk en de werkgever. Daardoor kost het extra moeite om de werkzaamheden uit te voeren.
clerk-18915_1280

Hoe komt het dat het niet opvalt dat iemand zich verveelt?

Een ander opvallend kenmerk is dat mensen met een bore-out hun verveling verbergen. Ze doen alsof ze hard aan het werk zijn, omdat ze bang zijn hun financiële zekerheid te verliezen. Ze passen verschillende strategieën toe. Een werknemer met een bore-out probeert dit bijvoorbeeld te verbergen door als eerste op het werk te zijn en als laatste te vertrekken. Het lijkt dan alsof de werknemer veel werk heeft. Een andere werknemer met een bore-out zorgt ervoor dat haar taak ruim voor de deadline af is of dat ze de taak tot aan de deadline uitsmeert. De rest van de tijd doet ze privézaken, zoals Facebooken en vakanties uitzoeken.

office-1548302_1280

Hoe kun je een bore-out herkennen?

Van buitenaf is een bore-out moeilijk te herkennen, vanwege de strategieën die medewerkers toepassen om de verveling te verbergen. Innerlijke symptomen zijn beter te herkennen. De werknemer met een bore-out:
voelt zich slecht en wanhopig;
•is ongemotiveerd;
•voelt zich niet uitgedaagd;
•gedraagt zich anders dan zij zich voelt;
•voelt zich ontevreden en gefrustreerd;
•is vermoeid en voelt zich slap, uitgeput;
•heeft weinig energie;
•is geïrriteerd, omdat ze het ontevreden gevoel van het werk mee naar huis neemt;
•voelt zich lusteloos;
•heeft geen zin om iets te doen;
•trekt zich terug en kropt de ontevredenheid op;
vindt het werk minder interessant, waardoor de werknemer nieuwe werkzaamheden afhoudt.

checklist-1266989_1280

Wat is de relatie tussen een burn-out en een bore-out?

Er zijn een aantal verschillen en overeenkomsten tussen een burn-out en een bore-out. Ik zal eerst de verschillen bespreken. Ten eerste is iemand die aan een burn-out lijdt vaak gestrest, heeft teveel werk en offert zich voor het werk op. Iemand met een bore-out kent geen werkstress. Zij hoeft zich niet uit de naad te werken. Er zijn nog meer verschillen op te noemen:
Iemand met een burn-out besteedt veel vrije tijd aan het werk. Iemand met een bore-out wil na werktijd niets meer met het werk te maken hebben.
• Iemand met een burn-out voelt zich overbelast. Iemand met een bore-out voelt zich onderbelast en niet genoeg uitgedaagd.
• Iemand met een burn-out voelt zich gestresst. Iemand met een bore-out doet vaak alsof zij gestresst is en hard werkt. Dat doen alsof levert juist stress op.
• Iemand met een burn-out voelt zich ‘opgebrand’. Iemand met een bore-out voelt zich ‘uitverveeld’.

Er zijn ook een aantal symptomen die overeenkomen tussen een burn-out en een bore-out:
frustraties;
• irritaties;
• vermoeidheid;
• gebrek aan energie;
• lusteloosheid;
• gevoel van leegte;
• twijfel;
depressiviteit: niets doen levert net zoveel stress op als teveel doen;
sleur: Een burn-out zorgt voor een sleur van overbelasting, weinig tijd en teveel stress. Een bore-out zorgt voor een sleur van verveling, onderbelasting en weinig interesse.

De juiste oorzaak vaststellen

Het bestrijden van een burn-out vraagt een andere aanpak dan een bore-out. Daarom is het belangrijk dat de juiste oorzaak vastgesteld wordt, zodat de situatie op de juiste manier en voor de lange termijn opgelost wordt. Als je je verveelt heb je een andere aanpak nodig, dan wanneer je continu werkstress ervaart. Je zult dus andere acties moeten ondernemen om meer plezier in je (werk)leven te krijgen.

hatena-1184896_1280

 

Bronnen 

  1. Flos, B (2012) Het anti-sleurboek. Eerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf. Uitgeverij Haystack: Zaltbommel
  2. Noije van S (2016) Als verveling je werkleven beheerst. Ebook
  3. Rothlin, P & Werder, P (2007) Bore-out. Als verveling je werk wordt. Uitgeverij het Spectrum: Houten

Geschreven door Selma van Noije

Selma van Noije van Coachingspraktijk van Noije had tijdens haar laatste fulltime baan last van verveling. Zij was prikkelbaar en voelde zich moe en lusteloos, terwijl ze helemaal niet hard werkte. Nu zij zich volledig richt op haar eigen bedrijf is zij positiever en thuis ook weer gezellig. Het doel van haar bedrijf is om anderen met ditzelfde probleem te helpen. Zo kan Selma voor anderen zijn wat zij zelf in het verleden nodig had, namelijk een coach! Selma ontwikkelde een speciaal programma om verveling op het werk en dus een bore-out tegen te gaan. Als je het programma volgt krijg je onder andere meer plezier in je werk, inzicht in jouw kwaliteiten, inzicht in wat jij wilt en meer zelfvertrouwen. www.coachingspraktijkvannoije.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *