In mijn jeugd verzette ik mij tegen het roken van mijn vader, vastbesloten hem te beschermen tegen de gevaren van tabak. Gedreven door de angst voor de gezondheidsrisico’s verstopte ik stiekem zijn sigaretten, in de hoop dat hij zou stoppen. Ironisch genoeg bevond ik mijzelf later als tiener zelf in de wereld van roken, ondanks mijn eerdere afkeer. De walging die ik ooit voelde voor de rookgewoonten van mijn vader verdween plotseling toen roken ‘cool’ werd in mijn tienerjaren. Ondanks mijn vastberadenheid om nooit te roken, bevond ik mij buiten met vrienden, rookte ik veel sigaretten tijdens het uitgaan en negeerde ik de waarschuwingen die ik ooit aan mijn vader had gegeven.

Het besef dat mijn daden in tegenspraak waren met mijn overtuigingen drong langzaam door. Mijn stoppen met roken kwam niet voort uit een plotseling begrip van de gezondheidsrisico’s, maar eerder uit de verwarring over mijn eigen motivatie. Was het echt de smaak die mij aantrok of volgde ik slechts de menigte? De ongemakkelijke confrontatie met mijn eigen gedrag bracht mij tot de kern van cognitieve dissonantie.

In dit artikel duik ik dieper in de wereld van cognitieve dissonantie, waar onze acties soms in strijd zijn met onze diepgewortelde overtuigingen. Het begrijpen van cognitieve dissonantie biedt inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag en de balans tussen wat we geloven en wat we doen.

Hoe zit cognitieve dissonantie in elkaar?

Cognitieve dissonantie, oorspronkelijk onderzocht door Leon Festinger in 1957, is het onaangename gevoel dat ontstaat wanneer onze overtuigingen en attitudes conflicteren met ons gedrag, wat vervolgens onze zelfwaardering bedreigt.

Dit innerlijke conflict triggert een verlangen om van het onprettige gevoel af te komen, aangezien het een bedreiging vormt voor onze zelfwaardering. Er zijn drie fundamentele manieren om met cognitieve dissonantie om te gaan:

1. Aanpassing van het gedrag: We kunnen ons gedrag aanpassen om het in overeenstemming te brengen met de conflicterende overtuigingen.

2. Rechtvaardiging: We kunnen proberen ons gedrag te rechtvaardigen door een van de conflicterende overtuigingen aan te passen.

3. Toevoegen van nieuwe overtuigingen: We kunnen proberen ons gedrag te rechtvaardigen door nieuwe overtuigingen toe te voegen.

Onderzoek cognitieve dissonantie bij rokers

Een onderzoek onder 217 werknemers in de regio’s Haaglanden en Rijnmond onthult dat rokers aanzienlijk meer cognitieve dissonantie ervaren dan ex-rokers. Opvallend genoeg werd geen significant verband gevonden tussen cognitieve dissonantie en compensatiegedrag bij zowel rokers als ex-rokers.

De conclusie wijst op de aanwezigheid van cognitieve dissonantie bij rokers, maar benadrukt de noodzaak van diepgaander onderzoek om de nuances van dit fenomeen volledig te begrijpen, inclusief de rol van compensatiegedrag en de impact op gezondheidsgedragingen (Hart, 2009).

Samenvatting

Dit artikel onthult mijn innerlijke strijd met cognitieve dissonantie, waarin mijn jeugdige afkeer van roken botste met de verleidingen van de tienerjaren. Cognitieve dissonantie, onderzocht door Leon Festinger, belicht de innerlijke spanning wanneer overtuigingen en gedrag met elkaar in conflict staan, bedreigend voor zelfwaardering.

Het begrijpen van cognitieve dissonantie biedt inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag, waarbij we soms moeten balanceren tussen wat we geloven en wat we doen. Het onderzoek bij rokers bevestigt de aanwezigheid van dit fenomeen en roept op tot verdieping, met specifieke aandacht voor de rol van compensatiegedrag en de invloed ervan op gezondheidsgedragingen. De strijd tussen overtuiging en gedrag blijft een boeiend terrein om te verkennen, cognitieve dissonantie werpt hierop een verhelderend licht.

Geschreven door Sophie Tjin

Mijn naam is Sophie Tjin en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Den Haag en ben momenteel een eerstejaarsstudent Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. Van jongs af aan ben ik gefascineerd door het menselijk gedrag en denken. Mijn werk in de horeca heeft deze interesse alleen maar versterkt omdat ik daar in contact kom met verschillende typen mensen. Na het behalen van mijn havo-diploma, twee jaar geleden, wist ik dat Toegepaste Psychologie de perfecte vervolgstap voor mij zou zijn. Ik heb het enorm naar mijn zin op de opleiding en ben er helemaal op mijn plek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *