Je staat in de kroeg en staat op het punt om op te stappen. Dan valt de kreet “Nog 1 biertje” . Waarop je onder druk van de aanwezigen toch nog het veelbesproken biertje aanpakt. Voor een student geen onbekende situatie.

Peer pressure

Dit is een fenomeen dat bekend staat als Peer pressure. Wanneer iemand zich in een bepaalde groep bevindt kan dit optreden. De groepen kunnen officieel zijn zoals een politieke partij of een vakbond, of zoals in het dagelijks leven, een sociale groep. Iemand die deel uitmaakt van een sociale groep, oftewel een vriendenkring, zal zich gedragen naar de maatstaven en sociale waarden van de groep. Wanneer iemand niet meer confirmeert aan de gewenste sociale gedragingen zal het groepslid zich niet meer prettig voelen binnen de groep of zelfs buiten de groep gesloten worden. Vaak is het zo dat mensen vanuit hun eigen groep een negatief beeld vormen van vergelijkbare groepen.

Peer pressure zorgt ervoor dat mensen door een bepaalde sociale druk toch toegeven aan waarden die binnen de groep heersen, maar die misschien niet van hunzelf zijn. Terugkomend op het voorbeeld kan dit er voor zorgen dat iemand over zijn eigen grens heen gaat, met dat extra biertje. Ook kan het voorkomen dat mensen die niets met alcohol te maken hebben hun eigen normen en waarden aanpassen aan die van de groep.

Groupthink

Dit alles kan versterkt worden door Groupthink. Dit houdt in dat door allerlei groepsprocessen de mening van de groep beïnvloeden en vaak extremer maken. Omdat voor de groepsleden het ‘ wij-gevoel’ vaak belangrijker wordt geacht dan de persoonlijke mening is het moeilijk om kritiek te leveren op de ontstane uitkomst of het lopende proces. Dit kan er voor zorgen dat er in een groep met mensen die uitstekend geschikt zijn voor een bepaalde taak, een onzinnige of soms zelfs waanzinnige attitude ontstaat jegens een bepaald onderwerp.

Afsluiting van de avond

Om een samenhangende conclusie te trekken over het fenomeen peer-pressure en het dagelijkse leven van de gemiddelde student. Het is niet jou schuld dat je dat biertje aanpakt, ook niet dat je misschien je voordeursleutel niet kunt vinden op het einde van de avond. Het is zelfs sociaal wenselijk, dus pak er nog 1. Haal de peer-pressure van de beer-pressure!

Geschreven door Alex Hellemons

Alex is afgestudeerd Bachelor of Science Psychologie aan Tilburg University. Op dit moment rondt hij zijn Master Social Psychology af, waarbij hij zich richt op de economische track. Daarnaast is hij oud bestuurslid van studievereniging Complex, waar hij de functie van penningmeester heeft bekleedt.

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *