In het artikel ‘Heb ik een burn-out of toch een bore-out’ las je wat een bore-out is en wat de relatie tussen een burn-out en een bore-out is. In dit artikel ontdek je wat je kunt doen als je een bore-out hebt. Deze tips kun je ook toepassen om een bore-out te voorkomen.

Neem verantwoordelijkheid

Een bore-out bestrijden betekent je eigen verantwoordelijkheid nemen. Jij bent de enige die het probleem op kan lossen. Maar hoe kun je je eigen verantwoordelijkheid nemen als je ook financiële zekerheid nodig hebt of als je belemmerd wordt door van bovenaf opgelegde taken? Weet dat het bedrijf waar je werkt van jou verwacht dat je rekening houdt met het belang van het bedrijf. Zij verwacht dat jij je actief inzet. Dat doe je door je eigen verantwoordelijkheid te nemen en stappen te zetten om met plezier je werk te doen. Alleen jij kunt de oorzaak van jouw ontevredenheid ontdekken en ermee aan de slag gaan. Eigen verantwoordelijkheid nemen betekent niet meteen dat je van baan moet veranderen. Niet iedereen kan zich dat permitteren. Je kunt wel je huidige werk onderzoeken om te kijken wat je kunt veranderen voor meer werkplezier. Je eigen verantwoordelijkheid nemen begint met een gesprek met je werkgever. Dat kan heel spannend zijn, maar is wel essentieel. Voor jouw werkgever levert het namelijk veel voordelen op als zijn medewerkers tevreden zijn en zo efficiënt mogelijk werken. Meer tevreden werknemers zorgt bijvoorbeeld voor minder ziekteverzuim, de grootste kostenpost van werkgevers. Daarnaast zorgen tevreden werknemers voor betere kwaliteit. Dat zorgt voor meer klanttevredenheid en meer klanttevredenheid zorgt voor meer omzet. Vertel dit in je gesprek met je werkgever en hij zal gek zijn als hij je niet steunt bij je weg naar meer werkplezier.businessman-840623_1280

Verantwoordelijkheid van de werkgever

Natuurlijk ligt er een stuk verantwoordelijkheid bij jouw werkgever. Hij dient de voorwaarden te scheppen waaronder een werknemer eigen verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. Dat betekent een prettige sfeer op het werk, een prettige werkrelatie en mogelijkheden om vaardigheden van werknemers verder te ontwikkelen.workplace-1245776_1280

Doorloop de drie fases voor meer werkplezier

Er zijn drie fases, waarin je meer plezier op je werk krijgt en je minder verveelt op het werk.
Fase 1: Ontdek jouw werkplezier
In deze eerste fase maak je inzichtelijk wat jouw taken zijn en waar je wel en geen plezier aan beleeft in je werk. Je brengt eerst je taken in beeld. Daarna stel je jezelf de volgende vragen:
Wat geeft mij wel en geen plezier in het werk?
• Hoe was dat in het verleden?
• Waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt?
• Hoe ben ik in deze functie en bij deze werkgever terecht gekomen? Welke overwegingen maakte ik daarbij?
• Wat weerhoudt mij ervan om meer plezier in het werk te krijgen?
Houd eventueel twee weken lang een logboek bij met welke taken je uitvoert. Daarnaast geef je op een schaal van 0 tot en met 5 aan hoeveel plezier je aan elke taak beleeft.coffee-1128140_1920

Fase 2: Breid jouw werkplezier uit
In fase twee kijk je hoe je ervoor kunt zorgen dat je meer werkplezier krijgt. Je beschrijft eerst zo concreet mogelijk hoe jouw ideale werksituatie eruitziet. Weet je dit nog niet zo goed? Kijk dan naar het verleden. Op welke momenten in je werk en je privéleven had je het gevoel dat je goed was in wat je deed? Welke kwaliteiten kwamen bij jou naar boven? Aan de hand van de kenmerken van jouw ideale werksituatie formuleer je jouw doel. Als jouw doel duidelijk is, dan bedenk je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken. Kies een aantal (kleinere) stappen uit, die je zeker kunt halen. Dit zorgt ervoor dat je succeservaringen hebt en je doel kunt bereiken. Je blijft dan plezier houden in het werk aan je doel. Een kleine stap kan bijvoorbeeld zijn dat je aan een ander bureau gaat werken of kijkt hoe je nieuwe mensen op het werk kunt ontmoeten.target-1513758_1280

Fase 3: Op peil houden van je werkplezier
Als je jouw situatie hebt veranderd, zorg je ervoor dat je het plezier in je werk houdt. Daar is fase drie voor. In de loop van de tijd veranderen jouw werkomgeving en jouw voorkeuren, waardoor je niet altijd tevreden zult zijn met je werk. Houd daarom jouw situatie in beeld. Je kunt dan inspelen op veranderingen in jouw werksituatie en jouw persoonlijke situatie. Als je merkt dat het plezier in je werk onder druk komt te staan, onderneem je actie. Wat staat het werkplezier in de weg? En maak een actieplan. Zorg dat je er op tijd bij bent, dan hoef je geen grote veranderingen door te voeren.business-idea-1240825_1920

In het e-book van Selma van Noije lees je meer tips over het omgaan met een bore-out. Het e-book ‘Als verveling je werkleven beheerst’ is te verkrijgen via deze link

Bronnen
1. Flos, B (2012) Het anti-sleurboek. Eerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf. Uitgeverij Haystack: Zaltbommel
2. Haijtema, D (2008) Psychologie op de werkvloer. Hoe wij onszelf en anderen dagelijks voor de gek houden. Uitgeverij Business Contact: Amsterdam
3.Kouwenhoven, K (2005) De zeven bronnen van arbeidsvreugde. Methode voor werken met plezier en goed presteren. Dialoog uitgevers: Beekbergen
4.Rothlin, P & Werder, P (2007) Bore-out. Als verveling je werk wordt. Uitgeverij het Spectrum: Houten

Geschreven door Selma van Noije

Selma van Noije van Coachingspraktijk van Noije had tijdens haar laatste fulltime baan last van verveling. Zij was prikkelbaar en voelde zich moe en lusteloos, terwijl ze helemaal niet hard werkte. Nu zij zich volledig richt op haar eigen bedrijf is zij positiever en thuis ook weer gezellig. Het doel van haar bedrijf is om anderen met ditzelfde probleem te helpen. Zo kan Selma voor anderen zijn wat zij zelf in het verleden nodig had, namelijk een coach! Selma ontwikkelde een speciaal programma om verveling op het werk en dus een bore-out tegen te gaan. Als je het programma volgt krijg je onder andere meer plezier in je werk, inzicht in jouw kwaliteiten, inzicht in wat jij wilt en meer zelfvertrouwen. www.coachingspraktijkvannoije.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *