Woningnood, prestatiedruk, bestaansonzekerheid en de klimaatcrisis: voorbeelden van maatschappelijke problemen die er momenteel aan bijdragen dat het aantal mensen met psychische klachten fors toeneemt. Vooral onder jongeren zijn de problemen steeds meer zichtbaar. Dit zorgt voor een verhoogde druk op de geestelijke gezondheidszorg, waar momenteel een groot personeelstekort heerst. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Stijging mensen met psychische klachten

Het NEMESIS onderzoek van het Trimbos-instituut wijst uit dat sinds 2007 steeds meer Nederlanders kampen met psychische klachten. 

In 2022 had bijna één op de vijf mensen hier last van, blijkt uit het trendrapport ggz ‘Op het tweede gezicht’ van stichting FWG. 

Veel behoefte aan POH-GGZ

Dat het aantal mensen met psychische klachten stijgt, is ook terug te zien in de vraag naar geestelijke gezondheidszorg. Deze steeg fors: van 9% in 2007-2009 naar 10% in 2019-2022. Er is vooral behoefte aan POH-GGZ, oftewel een praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz. De vraag hiernaar steeg met 25%. 

De functie POH-GGZ is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk. Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. 

Dat de POH-GGZ valt onder huisartsenzorg, betekent ook dat het vanuit de basisverzekering vergoed wordt als huisartsenzorg. Dit zorgt ervoor dat patiënten geen eigen risico hoeven te betalen voor de zorg die zij krijgen: een mogelijke verklaring voor de forse toename in de vraag hiernaar. Ook wordt POH-GGZ vaak ingezet als ondersteuning tot de tijd dat iemand door de wachtlijst is bij basis- of gespecialiseerde ggz.

Een POH-GGZ is echter alleen geschikt voor ondersteuning, begeleiding en kortdurende behandeling. Als een patiënt langdurige behandeling nodig heeft voor psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek wordt hij of zij doorverwezen naar de basis ggz of gespecialiseerde ggz. Ook deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wel dient de patiënt hierbij vaak een eigen risico te betalen.

Zorgverzekering en gecontracteerde zorg

Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het per zorgverzekeraar verschilt bij welke zorgverleners je een (volledige) vergoeding krijgt. Als de zorgverzekeraar geen contract heeft met de zorgverlener, moet je in sommige gevallen een deel van de zorg zelf betalen. In de zorgkiezer van je zorgverzekering kun je zien met welke zorgverleners jouw zorgverzekeraar een contract heeft. Aldus Mirjam Prins, zorgverzekering-expert Bij Independer

Biedt jouw zorgverzekering geen volledige vergoeding voor de zorgverlener die jij bezoekt? Je kan dan je zorgverzekering vergelijken om te zien of een andere verzekeraar dit mogelijk wel doet.

Toenemende druk op de zorg

Dat er steeds meer vraag is naar psychische zorg, betekent ook dat er meer personeel nodig is. Momenteel werken er 113.500 mensen in de ggz. Dit is een geschat tekort van 4.200 werknemers. De komende tien jaar zal naar verwachting dit personeelstekort flink oplopen, namelijk tot 9.300 werknemers. De druk op de geestelijke gezondheidszorg is hierdoor fors.

Om de wachtlijsten in te korten en zo iedereen passende zorg te kunnen bieden, is het van belang om de personeelstekorten aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de oorzaken van de psychische klachten om deze zo veel mogelijk te reduceren of voorkomen. Op die manier streven we samen naar een mentaal gezond Nederland.

* Dit artikel bevat sponsored content.

Geschreven door Independer

Een zorgverzekering die ook je medicijnen vergoedt? Een groenere energieleverancier? Of de beste hypotheek? Wat je ook nodig hebt, wij maken vergelijken leuk en gemakkelijk. We doen niets liever dan complexe keuzes eenvoudig maken. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en onder de streep meestal flink wat premie. Hoe goed het voelt als je bespaart met de zekerheid dat je je zaken beter hebt geregeld? Dat weet je pas als je het gewoon eens probeert. Start daarom vandaag nog. Welkom bij Independer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *